Meniu Închide

Politica de confidențialitate

Descrie categoriile datelor dvs. personale pe care le prelucrăm, modalitatea şi scopurile în care le colectăm.

Politica de confidenţialitate a Federației Părinților și Aparținătorilor Legali din România se aplică oricărui vizitator/utilizator al website-ului www.fepal.ro, precum şi oricăror date cu caracter personal prelucrate de către FePAL. În măsura în care nu doriţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către FePAL, vă sfătuim să nu ne accesaţi website-ul, să nu vă înregistraţi sau să nu ne transmiteţi documente/informaţii care conţin date cu caracter personal.

În mod normal, website-ul poate fi utilizat fără introducerea de date cu caracter personal. Când date cu caracter personal sunt colectate pe website (precum: nume, prenume, adresa de e-mail), acestea sunt colectate întrucât persoana interesată furnizează aceste date în mod voluntar. FePAL colectează şi prelucrează datele pe care utilizatorii website-ului www.fepal.ro aleg în mod liber să le furnizeze.

Confidențialitate

Vă asigurăm că datele dvs. se prelucrează conform cu respectarea legii, în condiţii de securitate şi confidenţialitate. FePAL a adoptat toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicităm partenerilor noştri îndeplinirea aceloraşi condiţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În cazul în care, în baza consimţământului dvs. comunicăm date terţilor, solicităm acestora respectarea cerinţelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cine prelucrează datele dvs. cu caracter personal

Operatorul datelor dvs. este Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România cu sediul social în Bucuresti, str. Podului nr. 86, sector 1.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

FePAL colectează şi prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii site-ului le pun la dispoziţia FePAL prin accesarea şi vizitarea de către aceştia a website-ului www.fepal.ro, prin solicitarea serviciilor noastre sau prin completarea formularului de contact.
Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, domeniu, calitatea în care solicitați sprijin, subiectul mesajului transmis şi conţinutul mesajului, prin intermediul formularului de contact.

Este posibil ca terţe părţi, având calitatea de furnizori de aplicaţii, instrumente, widget-uri şi plug-in-uri de pe website-ul nostru, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacţiunea dvs. cu respectivele platforme. În această situaţie, datele sunt colectate direct de acei furnizori, iar persoanele ale căror date sunt prelucrate de către aceştia trebuie să consulte politicile de protecţia datelor şi notele de informare ale acelor furnizori întrucât, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislaţiei aplicabile, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecţia datelor.

De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terţe părţi pe website, de ex. Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs şi web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizaţi website-ul nostru. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzând adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terţe părţi relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.

Cum sunt colectate datele cu caracter personal

Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România colectează date cu caracter personal în momentul în care ne contactaţi prin intermediul formularului de contact, al numărului de telefon sau prin intermediul paginii de facebook; în momentul în care navigaţi, solicitaţi informaţii sau interacţionati pe website-ul nostru.

În anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terţă. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de pe canalele de social media. Vă rugăm să citiţi termenii şi condiţiile de confidenţialitate a respectivelor platforme. În orice caz, cu privire la datele pe care la colectăm de la terţi, prezentele condiţii se aplică corespunzător.

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal

FePAL poate folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor oferite de Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România;
 • Soluţionarea oricăror cereri şi /sau reclamaţii cu privire la nevoile reale ale copiilor;
 • Analizarea şi îmbunătăţirea serviciilor şi comunicărilor noastre către dvs.;
 • Monitorizarea şi evaluarea conformităţii cu politicile şi standardele noastre;
 • În orice scop aferent şi/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate.

FePAL nu va folosi datele dvs. cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

Partajarea datelor cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanţe de judecată, autorităţi de aplicare a legii, autorităţi de reglementare sau avocaţi sau alte persoane dacă se dovedeşte necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie.
Datele colectate prin plug-in-urile şi widget-urile terţelor părţi de pe site-uri sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri şi widget-uri. Acestor date li se aplică politicile de protecţia datelor ale respectivilor furnizori, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România neavând nici o răspundere faţă de prelucrarea datelor de către aceştia.
Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne acordaţi permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităţi frauduloase sau infracţionale.
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terţe persoane sau către parteneri în scopuri de marketing direct.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau acelea ale contractorilor noştri. Am adoptat toate măsurile ce se impun pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranţă, cu asigurarea confidenţialitatii acestora şi împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi şterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitaţi ştergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat şi Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România nu mai are obligaţia legală de a continua să stocheze datele respective. Cu excepţia cazului în care ne solicitaţi în mod expres să stocăm datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiţie fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi şterse în termen de 2 ani de la ultima interacţionare cu dvs.

Actualizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbaţi numele sau adresa de e-mail, dacă doriţi să anulaţi orice fel de cerere către Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România, sau dacă luaţi cunoştinţă de faptul că deţinem date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne anunţaţi prin comunicarea unui e-mail la adresa parinti@fepal.ro.

Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiţii legale, aveţi următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

a. Dreptul de a cere Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România accesul la aceste date. Aveţi dreptul de a obţine de la fePAL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la următoarele informaţii: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terţilor şi cui, precum şi perioada de stocare a acestor date. Aveţi dreptul de a primi gratuit o singură copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării, în format electronic sau prin poștă.

b. Dreptul de a cere FePAL rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc şi/sau de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, prin comunicarea unui e-mail la adresa parinti@fepal.ro.

c. Dreptul de a cere FePAL ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor personale care vă privesc, iar FePAL are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care:

 • Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Vă exercitaţi dreptul de opoziţie, în condiţiile descrise la dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului în temeiul legislaţiei europene sau naţionale.

d. Dreptul de a cere FePAL restricţionarea prelucrării. Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele condiţii:

 • Dacă contestaţi exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor;
 • Dacă prelucrarea este ilegală, şi nu v-aţi exercitat dreptul de ştergere, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării;
 • Dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • În cazul în care v-aţi opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care aţi obţinut restricţionarea prelucrării vă vom informa înainte de ridicarea restricţiei.

e. Dreptul la opoziţie. În orice moment aveţi dreptul, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale. Nu vom mai prelucra datele dvs., cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase, pe care le vom dovedi, care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor drepturilor şi libertăţilor dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Contact

Dacă doriţi să ne contactaţi în legătura cu orice întrebări legate de prezenta politică de confidenţialitate, precum şi de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la adresa parinti@fepal.ro.